สมาคมโฮมีโอพาธีย์ ประเทศไทย
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าแรก > ข่าว
หัวข้อข่าว
WHO LAUNCHES GLOBAL REPORT ON T & CM
ปรับปรุงเมื่อ: 2019-07-11 11:29:30

 

WHO LAUNCHES GLOBAL REPORT ON TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY MEDICINE
 
Dear friends and colleagues,
 
This month the World Health Organization has issued its Global Report on Traditional and Complementary Medicine (T&CM) 2019. This report reviews global progress in T&CM over the past two decades and is based on contributions from 179 countries. It provides valuable information for policymakers, health professionals and the public on the potential contribution of T&CM to health and well-being.
 
The WHO report states that homeopathy is used in 100 countries in the world and gives information on specific countries across the five continents. The full report is accessible from: https://www.who.int/traditional-complementary-integrative-medicine/WhoGlobalReportOnTraditionalAndComplementaryMedicine2019.pdf?ua=1
 
The report also underlines that T&CM is an important and often underestimated health resource with many applications, especially in the prevention and management of lifestyle-related chronic diseases, and in meeting the health needs of ageing populations. Therefore, the report concludes that T&CM can make a significant contribution to the goal of universal health coverage by being included in the provision of essential health services.
 
Hopefully policymakers will read the report and will realize the huge potential of homeopathy and other complementary medicines to improve the health of their citizens.
รายละเอียดทั้งหมด
LIGA NEWSLETTER No.12-Jun 2014
ปรับปรุงเมื่อ: 2014-06-17 10:03:26
รายละเอียดทั้งหมด
LMHI news no 11 March 2014
ปรับปรุงเมื่อ: 2014-03-27 09:27:36
รายละเอียดทั้งหมด
ASIAN JOURNAL OF HOMOEOPATHY
ปรับปรุงเมื่อ: 2012-07-25 15:40:32

ASIAN JOURNAL OF HOMOEOPATHY

Strengthening Homoeopathy through Research

ISSN -0975-4156 Vol. 6 No. 1 (18) February 2012 - April 2012 Rs. 125/- US$ 15.0

 

 

 

 

รายละเอียดทั้งหมด
Seminar for CE 2012 Finding Small Remedies in Your Daily Practice
ปรับปรุงเมื่อ: 2012-07-25 15:52:58

Seminar for CE 2012 Finding Small Remedies in Your Daily Practice

Speakers

Dr Frederik Schroyens

Dr Guy Kokelenberg

 

Date

 

Sat-Sun March 3-4, 2012

Schedule: 9-17 h each day

Venue

Asia Hotel, Centre of BKK

Contact Person: Dr Monthaka Teerachaisakul, Ms. Supanee Tubthong Email: small.rx.thai@gmail.com

รายละเอียดทั้งหมด
LIGA NEW - No. 6 - November 2011
ปรับปรุงเมื่อ: 2012-07-25 15:54:13
รายละเอียดทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกรักษาโรค (Module 0) ครั้งที่ 5 วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555
ปรับปรุงเมื่อ: 2012-07-25 15:55:21

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยสมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทยร่วมมือกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกรักษาโรค ครั้งที่ 5 วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลส จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดทั้งหมด
LIGA NEWS • No. 5 • June 2011
ปรับปรุงเมื่อ: 2012-07-25 15:59:07

 

 

Electronic Newsletter of the Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis • No. 5 • June 2011

 

รายละเอียดทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดบริการคลีนิคโฮมีโอพาธีย์
ปรับปรุงเมื่อ: 2011-09-02 19:38:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ร่วมกับสมาคมโฮมีโอพาธีย์แห่งประเทศไทย

เปิดให้บริการคลีนิคโฮมีโอพาธีย์แก่ผู้ป่วยทั่วไป

 

 

รายละเอียดทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทยจัดสัมมนาวิชาการ ในระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 54
ปรับปรุงเมื่อ: 2011-08-22 14:19:34

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยทางสมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทยจัดสัมมนาวิชาการ
ในหัวข้อ "Being Success in Repertory: the Varieties of Repertory Techniques"
โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Roger van Zandvoort ผู้เชียวชาญทางด้านโฮมีโอพาธีย์
 จากประเทศเนอเธอร์แลนด์ ในระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 54 
ณ ห้องประชุม DMS 6 กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
ท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุ๋ย(ผู้ประสานงานสมาคมโฮมีโอพาธีย์) 081-4285587
 
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 54 ค่ะ
รายละเอียดทั้งหมด
Copyright © 2011 Homeopathy Association of Thailand